นักวิชาการขอช่อง3ร่วมกสทช.หาทางออกด้วยกัน

นักวิชาการขอช่อง3ร่วมกสทช.หาทางออกด้วยกัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการขอช่อง 3 ร่วม กสทช. หาทางออกด้วยกัน ควรปล่อยให้ทีวีดิจิตอลแข่งขันด้านการตลาด

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ ช่อง 3 กับ กสทช. ประเด็นทางกฎหมายและสังคมที่มากกว่าภาวะจอดำบนเคเบิลมีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม ว่า การทำระบบแอนะล็อกสิ้นสภาพลง ขัดกับกฎ must carry ซึ่งมีหน้าที่แพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ให้ประชาชนสามารถรับชมได้อย่างทั่วถึงในทุกช่องทาง

ด้าน รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตนมีความเห็นว่าในการเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อกสู่ดิจิตอลนั้น มีหลายจุดที่ไม่พร้อม ทั้งผู้ผลิตเอง การจัดเรตติ้งที่ยังคงเป็นแบบเก่า ตลอดจนผู้บริโภคยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่วนใหญ่ยังคงรับชมแต่ฟรีทีวี ส่วนการเปลี่ยนผ่านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในแง่ของการผูกขาดตลาดเพียงฟรีทีวีเท่านั้น แต่การเปลี่ยนผ่านต้องมีกรอบการแข่งขัน และกติกาที่ชัดเจน ไม่โอบอุ้มผู้ประกอบการรายเก่ามากเกินไป แต่ควรปล่อยให้ไปแข่งขันกันในตลาดทีวีดิจิตอลมากกว่า

ด้าน นางบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า จริง ๆ แล้วช่อง 3 ไม่ได้จอดำ ยังสามารถชมได้ทางเสาก้างปลา เรื่องนี้ ช่อง 3 กับ กสทช. ต้องลดทิฐิหาทางออกร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค พร้อมทั้งขอบคุณช่อง 3 ที่ทำเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นสาธารณะ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและบรรทัดฐานทางสังคม

ทั้งนี้ ในงานเสวนาฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาร่วมงานได้สอบถามและเสนอแนะในประเด็นดังกล่าว