ธปท. มอง GDP ปี 57 ยังโตร้อยละ1.5

ธปท. มอง GDP ปี 57 ยังโตร้อยละ1.5
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มองอัตราการขยายตัว ปี 57 ยังโต ร้อยละ 1.5 จับตาใกล้ชิดส่งออกฟื้นช้า ท่องเที่ยวหนุน ศก.

นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวได้ที่ ร้อยละ 1.5 ตามประมาณการไว้ แต่ยอมรับว่า GDP มีแนวโน้มอาจต่ำไปด้านต่ำเพราะปัจจัยเสี่ยงยังคงต้องติดตามมีอยู่เป็นจำนวนมาก และการส่งออกขยายตัวได้ต่ำกว่าในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาขยายตัวติดลบ ร้อยละ 6.6 หรือ คิดเป็นมูลค่าเพียง 18,655 ล้านบาท

โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่า การส่งออกปีนี้จะไม่ขยายตัวเลย เนื่องจากประเทศคู่ค้าอ่อนแอโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมและการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่ขยายตัวน้อยกว่าคู่แข่ง ขณะเดียวกันแรงส่งจากการอุปโภค บริโภค ในประเทศจะเป็นตัวขยายและผลักดันเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นเรื่องปกติในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ตัวเลขอาจจะปรับขึ้นลงมาก