ครบรอบ 8 ปี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ครบรอบ 8 ปี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครบรอบ 8 ปี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประสงค์ เผย ทอท. พร้อมมุ่งเน้นพัฒนาด้านบริการ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวในงานครบรอบ 8 ปี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า ทอท. บริหารงานท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศ อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) เป็นต้น ดังนั้น กิจการของ ทอท. จึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านกิจการขนส่งทางอากาศ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งนี้ สำหรับการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้น ทอท. ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นระดับรัฐบาล ที่กำหนดให้มีการเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งทางอากาศ

นอกจากนี้ นายประสงค์ กล่าวอีกว่า ทอท. ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อก้าวสู่การเป็น "ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก" และกำหนดบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของท่าอากาศยานแต่ละแห่ง ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเตรียมนำโครงการลงทุนก่อสร้างของ ทอท. เข้าร่วมเป็นโครงการต้นแบบตามโครงการของ Construction Sector Transparency Initiative (CoST) เพื่อนำมาใช้ยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างของภาครัฐในประเทศไทย