พณ. ถก ทูต-เอกชน 18 ต.ค.ประเมินส่งออก

พณ. ถก ทูต-เอกชน 18 ต.ค.ประเมินส่งออก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ประชุมทูตพาณิชย์, เอกชน 18 ต.ค. ประเมินสถานการณ์ส่งออกปีนี้ และปี 58 ก่อนกำหนดเป็นเป้าหมาย

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ จะมีการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชน เป็นรายสินค้า ก่อนสรุปสถานการณ์ และแนวทางการผลักดันการส่งออกไป หารือเป็นการภายในของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อประเมินภาพรวมการส่งออกในปีนี้ และปีหน้าอีกครั้ง กำหนดเป็นเป้าหมายเพื่อผลักดันการส่งออกอย่างเป็นทางการ

ในขณะที่ ยุทธศาสตร์การส่งออก ทางกรมได้มีการจัดทำเป็นแนวทางล่วงหน้าไว้แล้ว เพื่อรอเสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาต่อไป โดยความต้องการสินค้าในช่วงปลายปีที่ยังมีมาก แม้ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก ที่ยังไม่ฟื้นตัว ตามที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม