ปราโมทย์แนะสิ่งทอไทยรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์

ปราโมทย์แนะสิ่งทอไทยรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์

ปราโมทย์แนะสิ่งทอไทยรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐมนตรีฯ อุตสาหกรรม แนะ ผู้ประกอบการสิ่งทอไทย รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในงานประชุมความคิดด้านสิ่งทอและแฟชั่นประจำปี 2557 ว่า ผู้ประกอบการสิ่งทอไทย จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจจากเดิมกว่าร้อยละ 90 ที่เน้นลงทุนด้วยตนเอง มาเป็นการรวมกลุ่มทางธุรกิจ หรือ คลัสเตอร์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจาก ปัจจุบันพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคมีความหลากหลายเน้นสินค้าที่มีราคาถูกแต่มีคุณภาพสูง พร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากผู้บริโภคเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการก็ต้องรักษาจุดแข็งด้านความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ผลิตภัณฑ์เอาไว้ ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมสิ่งทอมีสัดส่วนรายได้ต่อจีดีพีมากขึ้นจากในอดีตอยู่ที่ร้อยละ 7 ของจีดีพี

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรขยายช่องทางการจัดจำหน่าย จากเดิมมีเพียงการเปิดหน้าร้านในศูนย์การค้ามาเน้นการทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากจะช่วยประหยัดต้นทุนการทำธุรกิจ อีกทั้งเป็นการขานรับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook