ธกส.เล็งส่งคืนเงินกองทุนช่วยชาวนากว่า1.4 หมื่นล.

ธกส.เล็งส่งคืนเงินกองทุนช่วยชาวนากว่า1.4 หมื่นล.

ธกส.เล็งส่งคืนเงินกองทุนช่วยชาวนากว่า1.4 หมื่นล.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธ.ก.ส. เตรียมส่งคืนเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา กว่า 1.4 หมื่น ลบ. เริ่ม 1 ต.ค. พร้อมออกเงินฝากทุ่งรวงทองเพื่อขอบคุณ

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของกองทุนช่วยเหลือชาวนาที่เข้าร่วมบริจาคและสมทบว่า มีทั้งสิ้น 14,208.31 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. กองทุนช่วยเหลือชาวนา (เงินบริจาค) 30.32 ล้านบาท
2. เงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา (แบบไม่มีผลตอบแทน) 916.65 ล้านบาท
3. เงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา (แบบมีผลตอบแทนร้อยละ 0.63 ) จำนวน 13,261.23 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนของกองทุนที่ 1 ธ.ก.ส. จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ส่วนกองทุนที่ 3 ซึ่งให้ผลตอบแทน ร้อยละ 0.63 นั้น ธ.ก.ส. ไม่ได้ขอชดเชยจากรัฐบาล เนื่องจากในช่วงที่ระดมเงินกองทุนให้ครบตามจำนวนก่อนนำไปช่วยเหลือชาวนา ธ.ก.ส. ได้มีการบริหารจัดการเงินดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้มีผลตอบแทนที่เพียงพอสำหรับการจ่ายดอกเบี้ย โดย ธ.ก.ส. จะเริ่มคืนเงืนให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 นี้

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก “ทุ่งรวงทอง” แทนคำขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือชาวนาในภาวะวิกฤติ สำหรับบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 กำหนดระยะเวลารับฝาก 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2558 โดยไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ฝากขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่ฝากไว้ในกองทุนช่วยเหลือชาวนา

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook