พาณิชย์ เผย ส่งออก ส.ค. ติดลบ 7.4%

พาณิชย์ เผย ส่งออก ส.ค. ติดลบ 7.4%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย ส่งออก ส.ค. ติดลบ 7.4% โดยเป็นการขยายตัวติดลบ สูงสุดรอบ 32 เดือน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 ว่า การส่งออกขยายตัวติดลบ ร้อยละ 7.4 คิดเป็นมูลค่ากว่า 18,943 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การนำเข้าขยายตัวติดลบร้อยละ 14.17 คิดเป็นมูลค่าที่ 17,797 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศในช่วงเดือนสิงหาคม ยังคงเกินดุลที่ 1,146 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกที่ขยายตัวติดลบถึงร้อยละ 7.4 เป็นการขยายตัวติดลบที่สูงสุดในรอบ 32 เดือน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร และการส่งออกทองคำ ที่ทรุดตัวลงมากถึงร้อยละ 92.9 โดยมีมูลค่าการส่งออกเหลือเพียง 72 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่สินค้าการเกษตรยังคงมีแนวโน้มที่ขยายตัวได้ทั้งข้าว ผักสดผลไม้ และไก่สดแช่เย็น แช่แข็งแปรรูป