ธกส.ปิดโครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนา30กย.นี้

ธกส.ปิดโครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนา30กย.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธ.ก.ส. เผย ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนช่วยเหลือ ได้รับเงินรวมแล้ว 5 แสนล้านบาท พร้อมปิดโครงการ 30 ก.ย.นี้

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการจัดตั้งโครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนา เพื่อระดมทุนบริจาคและรับฝากจากประชาชนทั่วไป เพื่อนำเงินไปจ่ายให้แก่ชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ตั้งแต่เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการได้รับเงินดังกล่าวเรียบร้อยทุกรายแล้ว ที่วงเงิน 5 แสนล้านบาท รวมทั้ง ธ.ก.ส. ได้ชำระเงินคืนจากการระบายข้าวให้กระทรวงพาณิชย์แล้วบางส่วนประมาณ 2 แสนล้านบาท และเงินงบประมาณจากปี 2558 จำนวน 71,000 ล้านบาท โดยใช้เกินวงเงินประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการคืนเงินส่วนเกินภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนั้นคณะกรรมการธนาคารจึงมีมติเห็นชอบให้นำเงินดังกล่าวคืนให้กับผู้ร่วมสมทบในกองทุน พร้อมปิดโครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนา ในวันที่ 30 กันยายน 2557 จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 31 ธันวาคม