อธิบดีกรมค้าภายในเผยแผนลดพื้นที่ปลูกข้าวเริ่มตค.

อธิบดีกรมค้าภายในเผยแผนลดพื้นที่ปลูกข้าวเริ่มตค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมค้าภายใน เผย แผนลดพื้นที่ปลูกข้าวเริ่มได้ ต.ค. เชื่อทำราคาขึ้น ไม่ต้องพึ่งส่งออก

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เสนอให้ลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าว และหาพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่มาเพาะปลูกแทน เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาข้าวเปลือกที่ตกต่ำได้ เนื่องจาก ผลผลิตมีปริมาณมากกว่าความต้องการ ซึ่งขณะนี้ข้าวเปลือกทั่วประเทศ มีปริมาณ 27 ล้านตันต่อปี

โดยภายในเดือนตุลาคม นี้ แผนยุทธศาสตร์จะเสร็จสมบูรณ์ และพร้อมดำเนินการได้ทันที จะเริ่มเปลี่ยนพื้นที่ข้าว มาปลูกอ้อยแทน ซึ่งอ้อยมีความต้องการของตลาดมาก โดยเฉพาะจีน ที่มีความต้องการสูง เนื่องจากพื้นที่ภายในประเทศจีน ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกอ้อย

ทั้งนี้ คาดว่า ภายใน 2 ปี จะเห็นภาพชัดเจน และจะสามารถช่วยลดการพึ่งพาการส่งออกข้าวได้จากปัจจุบันที่ต้องส่งออกข้าวถึงร้อยละ 50 อาจลดลงเหลือเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น