พณ.เร่งวางแนวทางส่งออกปี58เน้นการค้าอาเซียน

พณ.เร่งวางแนวทางส่งออกปี58เน้นการค้าอาเซียน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์เร่งวางแนวทางขับเคลื่อนการส่งออกของไทยปี58เน้นการค้าสู่อาเซียนเพิ่มขีดความสามารถเตรียมประชุมทูตพณ.ปลายเดือนตุลาคม

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพณ.เปิดเผยว่า ภารกิจเร่งด่วนแนวทางการขับเคลื่อนการค้าการส่งออกของไทยในปีงบประมาณ 2558  คือ การส่งออกและพัฒนาการค้าสู่อาซียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการและวิสากิจ

ส่วนภารกิจรองเพื่อการวางรากฐาน คือ  การส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกรและยกระดับสินค้าเกษตรกรรมรวมถึงการบูรณาการเพื่อพัฒนาวางราก ฐานระบบโลจิสติกส์

โดยการขับเคลื่อนการส่งออกนั้น จะเน้นการลดอุปสรรคการส่งออก //ลดค่าใช้จ่ายการส่งออก //เชื่อมโยงการส่งออกกับยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยวและการลงทุน //หาตลาดใหม่ //ขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน //และกระขับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

การตั้งเป้าหมายการส่งออกให้สูงเพื่อสร้างความท้าทายในการทำงาน ซึ่งช่วงปลายเดือนตุลาคมจะหารือกับทูตพาณิชย์ทั่วโลก เพื่อรับทราบนโยบายการค้า เสนอแผนงานและเป้าหมายผลักกันการส่งออกของแต่ละภูมิภาคสำคัญ  อาทิ อเมริกา ยุโรป แอฟริกา