คมนาคมยังคงถกเข้มแนวทางแก้ไขการขนส่ง

คมนาคมยังคงถกเข้มแนวทางแก้ไขการขนส่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศล่าสุดผ่านไปแล้ว 2 ชั่วโมง คมนาคม ยังคงถกเข้ม แนวทางแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งทางบก

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งทางบก ที่กระทรวงคมนาคม โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุม ล่าสุด การประชุมผ่านไป 2 ชั่วโมง แล้ว ตั้งแต่เริ่มการประชุม ทาง พล.อ.อ.ประจิน ยังคงประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. ได้ชี้แจงถึงการทำงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และทางออก ตลอดจนข้อร้องเรียน หรือ ความต้องการของประชาชนเพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ในวันเสาร์ที่ 4 ต.ค. ทางกระทรวงคมนาคม จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาในส่วนของการขนส่งทางอากาศ และในวันเสาร์ที่ 11 ต.ค. จะเป็นเรื่องการพัฒนาปรับปรุงระบบการขนส่งทางน้ำ จากนั้นกระทรวงคมนาคมจะสรุปผลการประชุมมาบรูณาการทำงานพร้อมตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับแต่ละภาคส่วนต่อไป