การค้าภายในลงพื้นที่สระบุรีวางนโยบาย

การค้าภายในลงพื้นที่สระบุรีวางนโยบาย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี สัมมนาทำความเข้าใจ พร้อมวางนโนบายดูแลราคาข้าวเกษตรกร

ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน นี้ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

โดยในช่วงเช้าวันนี้จะลงพื้นที่ดูงานการผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ ที่ บ.มีฟาร์มสุข (ไม่) จำกัด อ.หนองแซง จ.สระบุรี ก่อนช่วงบ่าย จะสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจ นโยบายในการรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกร ณ โรงแรมเซอร์เจมส์ลอดจ์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี