คมนาคมเวิร์คช็อปด้านการขนส่งทั้งระบบวันนี้

คมนาคมเวิร์คช็อปด้านการขนส่งทั้งระบบวันนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทั้งระบบวันนี้

ในเช้าวันนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีกำหนดการเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางบก ในเวลา 08.30 น. ณ อาคารสโมสร และหอประชุมกระทรวงคมนาคม ชั้น 3 ทั้งนี้ การสัมมนาในวันนี้จะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์คช็อป) สำหรับงานด้านขนส่งทางบก โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก., การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. และบริษัท ขนส่ง จำกัด บ.ข.ส. ได้ชี้แจงถึงการทำงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และทางออก ตลอดจนข้อร้องเรียน หรือความต้องการของประชาชนเพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาต่างๆ

อย่างไรก็ตาม สำหรับบรรยากาศและความเคลื่อนไหวที่กระทรวงคมนาคม ล่าสุดขณะนี้ ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และห้องประชุมไว้สำหรับรับรองหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จะเข้าร่วมประชุม