ชาวสวนยางประชุมทำยุทธศาสตร์ 29 ก.ย.

ชาวสวนยางประชุมทำยุทธศาสตร์ 29 ก.ย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง เตรียมประชุมทำยุทธศาสตร์ยาง 29 ก.ย. ขณะ 8 ต.ค. จัดเสวนาผลักดัน อบจ.นำร่องใช้น้ำยางทำถนน

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ เปิดเผยผ่านรายการ ไอ.เอ็น.เอ็น. โฟกัสเศรฐกิจ ว่า ในวันที่ 29 กันยายนนี้ จะมีการประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ยางกับชมรมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย โดยยุทธศาสตร์ครั้งนี้จะเป็นตัวจริงที่ขับเคี่ยวกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลว่าใครจะทำได้จริง และวันที่ 8 ตุลาคม จะมีการเสวนาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้ติดต่อเชิญนักวิชาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมงานเสนา ซึ่งจะมีการผลักดันนำร่องหากรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาราคายางพาราได้ จะให้นำน้ำยางมาเป็นส่วนผสมในการมาทำถนนทุกจังหวัดของภาคใต้ ขณะที่หลังจากการเสวนาแล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไป เตรียมจะนำข้อเสนอที่ได้เสนอให้นายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม ขอให้ภาครัฐเร่งตรวจสต๊อกยางพาราที่มีอยู่ เพื่อความโปร่งใส พร้อมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องราคายาง โดย 3 บริษัทอุตสาหกรรมยางฮั้วกัน เพื่อกดราคาให้ตกต่ำ นอกจากนี้ราคายางพาราล่าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 47 บาท และมีแนวโน้มปรับราคาลงทุกวัน ซึ่งจากการวิจัยต้นทุนของนักวิชาการจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 64.90 บาท แต่ตัวเลขดังกล่าวถือว่ายังไม่คุ้มทุนผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็นข้อมูลการวิจัยเมื่อเทียบกับราคาน้ำมัน 19 บาทต่อลิตร