ห้างร่วมโครงการหนูณิชย์...พาชิมมากขึ้น

ห้างร่วมโครงการหนูณิชย์...พาชิมมากขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดพาณิชย์ เผย มีผู้ประกอบการห้าง เข้าร่วมโครงการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ “หนูณิชย์...พาชิม' มากขึ้น

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังโครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน หรือ “หนูณิชย์...พาชิม” ประสบความสำเร็จมีร้านเข้าร่วมโครงการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้วกว่า 1,240 ร้าน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,000 ร้าน กระทรวงพาณิชย์ ยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าต่างๆ มากขึ้น อาทิ Terminal 21 บนถนนสุขุมวิท เข้าร่วมโครงการฯ โดยจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหาร ราคาเริ่มต้นที่ 25 บาท จำนวน 30 ร้าน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ลดภาระค่าครองชีพประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์

และในระยะต่อไปจะขยายจำนวนร้านค้า หนูณิชย์...พาชิม ไปยังหัวเมือง และจังหวัดใหญ่ๆ เช่น นครราชสีมา สงขลา สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่ เป็นต้น และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จสมัครเข้าร่วมโครงการในภูมิภาคแล้ว 412 ร้าน