พณ.ลุยมาตรฐานสัญลักษณ์THAILAND TRUST MARK

พณ.ลุยมาตรฐานสัญลักษณ์THAILAND TRUST MARK
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ารับรองมาตรฐานสัญลักษณ์ THAILAND TRUST MARK ดึงตลาดส่งออก

นางดวงกมล เจียมบุตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ‘THAILAND TRUST MARK’ ที่จุดขาย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าไทย

โดยปัจจุบัน มีบริษัทผลิตสินค้าและบริการของไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ‘THAILAND TRUST MARK’ รวม 521 บริษัท ทั้งประเภทสินค้าอาหาร อุตสาหกรรมหนัก ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และธุรกิจบริการ ซึ่งถือเป็นการการันตีมาตรฐานสินค้า จากรัฐบาลไทย โดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคม เป็นการส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี โดยยังเปิดรับสมัครบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง และจะมีการทบทวนตรวจสอบมาตรฐานเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าส่งออกของไทย

โดยในวันนี้ได้จัดกิจกรรมที่จุดขายในท็อปส์ มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ จำนวนกว่า 70 สาขาทั่วประเทศ โดยมีสินค้าคุณภาพเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 457 รายการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557