พาณิชย์เปิดช่อง! ขึ้นราคาสินค้าได้ตามต้นทุน

พาณิชย์เปิดช่อง! ขึ้นราคาสินค้าได้ตามต้นทุน
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดช่องให้ผู้ผลิตเสนอรายละเอียดขอขึ้นราคาสินค้าได้หากมีต้นทุนสูงขึ้นจริง พร้อมยืนยันการปรับขึ้นราคาสินค้าต้องเป็นไปตามกลไกตลาด

 
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อวางแผนการทำงาน

โดยกำหนดว่า ทุกๆเดือนจะเชิญภาคเอกชนมาหารือการทำงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้เตรียมเชิญผู้ประกอบการส่งออกและทูตพาณิชย์มาร่วมกันหาแนวทางขยายตลาดการค้า และวางเป้าหมายการขยายตัวของภาคส่งออกในปี 2558

พล.อ.ฉัตรชัยยังได้มอบนโยบายกรมการค้าภายใน ดูแลราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากต้นทุนพลังงาน พร้อมหารือกับนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสถานการณ์ราคาสินค้าช่วงปลายปีและแนวโน้มปีหน้า

โดยยืนยันว่า การปรับขึ้นราคาสินค้าจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกลตลาด หากผู้ผลิตรายใดเห็นว่ามีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นให้เสนอรายละเอียดขอปรับขึ้นราคาสินค้าได้ ส่วนมาตรการให้ตรึงราคาสินค้าต่ออีก 3 เดือนนั้นยังไม่ได้มีการสั่งการ