ผลกระทบสินค้าหลังน้ำมันขึ้น

ผลกระทบสินค้าหลังน้ำมันขึ้น
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

การปรับเพิ่มราคา น้ำมันเมื่อวานนี้ ส่งผลให้ต้นทุนค่าเดินทางรวมทั้งค่าครองชีพเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้บริโภคต้องหันมาปรับตัว ด้วยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อคงค่าครองชีพไม่ให้สูงเกินไป

เสียงสะท้อนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพญาไทที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงจากการปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 95 และ เบนซิล 91 เพื่อเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กบง. เนื่องจากรถจักรยายนยนต์ส่วนใหญ่ยังคงใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงหลัก

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพญาไท ส่วนใหญ่บอกว่า การปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน เมื่อวานที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ขับขี่หลายราย ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งที่ยังไม่มีการปรับเพิ่มราคาค่าโดยสาร และรายได้จากที่เคยได้เฉลี่ยวันละ 400-500 บาทต่อวัน อาจลดลงเหลือ 200-300 บาทต่อวัน

ทั้งนี้หากมีการปรับราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก กลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพญาไทจะมีการประชุมกัน เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับราคาค่าโดยสารที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อน เช่น ระยะทาง 2 กิโลเมตร จะคิดค่าบริการ 7 บาท ก็อาจจะปรับเพิ่มเป็น 10 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเอง

ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในซอยพหลโยธิน 8 บอกว่า การปรับเพิ่มราคาน้ำมันต้องเป็นไปตามราคาตลาดโลก ที่กำลังปรับตัวสูงขึ้นอยู่ในปัจจุบัน และรู้สึกเห็นใจผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่ก็ยินดีที่จะใช้บริการต่อไป หากกลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างจะปรับเพิ่มราคาค่าโดยสาร

นอกจากนี้ทีมข่าววอยซ์ทีวี ได้ไปสำรวจราคาสินค้าในตลาดห้วยขวาง ภายหลังการปรับเพิ่มราคาน้ำมัน พบว่า ราคาหมูตัวปรับเพิ่มขึ้น 2 บาทต่อกิโลกรัม จากราคา 65 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 67 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากค่าขนส่งและค่าอาหารสัตว์สูงขึ้น แต่ราคาหมูขายปลีกหน้าร้าน จะยังคงราคาเดิมที่ 110บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจากการสำรวจราคาสินค้าทั้งตลาด พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับเพิ่มราคา ยกเว้นมะนาวที่เป็นสินค้าเพียงชนิดเดียวที่มักมีราคาสูงในช่วงฤดูร้อน เฉลี่ยราคาอยู่ที่ลูกละ 7-8 บาทเลยทีเดียว

ด้านผู้ซื้อสินค้าในตลาดห้วยขวาง เห็นว่า ราคาสินค้าในตลาดส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้น มีเพียงสินค้าบางชนิด เช่น เนื้อหมู และมะนาว ที่ต้องปรับราคาเพิ่ม นอกจากนี้ปัจจัยราคาน้ำมัน ยังส่งผลให้ค่าครองชีพของแต่ละครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ผลกระทบจากการปรับราคาน้ำมัน ทำให้หลายคนต้องหันมาประหยัดการใช้พลังงาน และลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นมากขึ้น นอกจากนี้ต้องเตรียมรับกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อคงค่าครองชีพในแต่ละครัวเรือน และปรับให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะราคาน้ำมันน่าจะคงปรับสูงขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

 

ขอบคุณข้อมูล VoiceTV