ธนาคารอิสลาม จัดงานร่วมใจไกล่เกลี่ยฯ

ธนาคารอิสลาม จัดงานร่วมใจไกล่เกลี่ยฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไอแบงก์ จัดงาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยฯ” เปิดโอกาสลูกหนี้รายย่อยมีปัญหา แก้ไขหนี้สิน ไม่ต้องถูกฟ้องดำเนินคดี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ ร่วมกับสำนักงานระงับข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรม จัดงาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยจากโครงการของฝ่ายสินเชื่อจุลภาคซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ให้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีความตามกฎหมายโดยให้โอกาสลูกค้าในการชำระหนี้คืนธนาคารด้วยวิธีการต่างๆ ตามความสามารถและศักยภาพที่ยังไม่มีทางออกเรื่องปัญหาหนี้สินเข้ามาพบปะพูดคุยหรือขอคำแนะนำในการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารฝ่ายสินเชื่อจุลภาค และฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ยึดหลักคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยโครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ดังนี้
•    ศาลแขวงจังหวัดสงขลา วันที่ 19-22 กันยายน 2557
•    อาคารศูนย์อาหารสวัสดิการ สำนักศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก เขตจัตุจักรกทม. วันที่ 27-28 กันยายน 2557 และวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557
•    ศาลจังหวัดสตูล วันที่ 2 ตุลาคม 2557
•    ศาลจังหวัดยะลา วันที่ 15 ตุลาคม 2557
•    ศาลจังหวัดปัตตานี วันที่ 18 ตุลาคม 2557
•    ศาลจังหวัดนราธิวาส วันที่ 21-22 ตุลาคม 2557

ทั้งนี้ หากลูกค้า ไอแบงก์ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1302 หรือฝ่ายสินเชื่อจุลภาค  02-739-3960-2
ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 085-484-7903

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!