บาดตาเซียน : 16/03/2012 อีกหนึ่งหุ้นที่ใครๆก็กลัว GSTEEL