กอบกาญจน์มอบนโยบายเร่งด่วนพัฒนา4ด้าน

กอบกาญจน์มอบนโยบายเร่งด่วนพัฒนา4ด้าน

กอบกาญจน์มอบนโยบายเร่งด่วนพัฒนา4ด้าน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายเร่งด่วน เน้นพัฒนา 4 ด้าน สร้างเมืองท่องเที่ยวใหม่เพิ่มทางเลือกให้ต่างชาติ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการในกระทรวงฯ ว่า สำหรับนโยบายที่จะดำเนินงานต่อจากนี้จะเน้นในเรื่องการพัฒนาปปรับปรุง 4 ด้าน ได้แก่

1. เรื่องความโปร่งใส
2. ลดความซ้ำซ้อน
3. บูรณาการกับกระทรวงอื่น ๆ
4. ความรวดเร็วจะเน้นผลงานที่สามารถดำเนินการที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

โดยให้ทุกภาคส่วนจัดทำแผนปฏิบัติการเสนอเป็นรายอาทิตย์ ซึ่งทั้ง 4 ข้อนี้ทางกระทรวงฯ มุ่งหวังให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพคนไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้การท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้ารายได้การท่องเที่ยวในปี 2558 ประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท 

นอกจากนี้ ยังเตรียมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น หรือไตรมาสที่ 4 ปี 2557 โดยจะเน้นการสร้างเมืองรองเป็นเมืองท่องเที่ยวใหม่ เพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เน้นนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน

อย่างไรก็ตาม จะมีการประสานงานไปยังท่าอากาศยานไทย (ทอท.) และด่านตรวจคนเข้าเมือง ในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว