"กบข."ลั่นสภาพคล่องปึ้ก ชิลสมาชิกถอน2แสนคน

"กบข."ลั่นสภาพคล่องปึ้ก ชิลสมาชิกถอน2แสนคน

"กบข."ลั่นสภาพคล่องปึ้ก ชิลสมาชิกถอน2แสนคน
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

กบข.ลั่นสภาพคล่องเพียบ เตรียมพร้อมรองรับสมาชิกหันใช้สิทธิ์ Undo ต.ค. 2558 ย้ำไม่ทิ้งลงทุนหุ้นไทยเพราะมีพันธบัตรครบกำหนดไถ่ถอนปีหน้ากว่า 1 แสนล้านบาท ลั่นตุนเงินพอรับมือสมาชิก 2 แสนคนลาออกไปใช้สิทธิ์เดิมแน่นอน

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า กรณีที่มีสมาชิก กบข.จำนวน 7 แสนราย ที่เข้ามาออมเงินก่อนเดือน มี.ค. 2540 อาจจะตัดสินใจไม่ออมเงินกับกองทุน กบข. เมื่อสิ้นสุดอายุสมาชิกในเดือน ต.ค. 2558 นั้น ในเบื้องต้นประเมินว่าในจำนวนดังกล่าวจะมีประมาณ 2 แสนราย หรือคิดเป็นเงินมูลค่า 4 หมื่นล้านบาทที่จะออกจากกองทุน ซึ่ง กบข.มั่นใจว่าจะสามารถจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกได้อย่างไม่ต้องกังวล

เนื่องจากสถานะสมาชิกภาพของกลุ่มดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือน ต.ค. 2558 ดังนั้น กบข.ยังมีระยะเวลาเตรียมสภาพคล่องกว่า 1 ปี โดยสภาพคล่องดังกล่าวจะมาจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1) เงินลงทุนในพันธบัตรที่จะครบกำหนดอายุไถ่ถอนในเดือน ก.ย. 2558 มูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท จากปัจจุบันพอร์ตลงทุนของ กบข. ถือพันธบัตรอยู่ราว 3 แสนล้านบาท 2) เงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องสูง มีมูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท และ 3) จากการลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วน 14% ของพอร์ตลงทุน หรือคิดเป็นมูลค่า 7 หมื่นล้านบาท แต่ตามนโยบาย 1-2 ปีข้างหน้าจะต้องลดลงมาเหลือ 11.5% หรือคิดเป็นมูลค่า 5 หมื่นล้านบาท ดังนั้น กบข.จะมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับจ่ายคืนสมาชิก

อีกทั้ง เขายังยืนยันว่า กบข.ไม่มีนโยบายลดการลงทุนในตลาดหุ้นไทย เพื่อนำเงินไปใช้รองรับการถอนตัวของสมาชิกกลุ่มดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยแน่นอน ขณะที่ปัจจุบัน กบข.ลงทุนในตลาดหุ้นไทยสัดส่วน 11% ของพอร์ต"เราได้เตรียมการสำหรับเรื่องนี้มาล่วงหน้าแล้ว จึงมั่นใจว่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่ตัดสินใจ สิ้นสุดสมาชิกภาพในเดือน ต.ค.ปีหน้า และยืนยันว่าในส่วนของเงินที่ไหลออกนั้น จะไม่กระทบต่อกองทุนอย่างแน่นอน เพราะปัจจุบัน กบข.มีสินทรัพย์รวมสูงถึง 6.8 แสนล้านบาท" นายสมบัติกล่าว

นอกจากนี้ กบข.ยังมีแผนจะให้ข้อมูลแก่สมาชิก 7 แสนราย ที่กำลังจะสิ้นสุดสมาชิกภาพในเดือน ต.ค.ปีหน้าในหลายด้าน เพื่อให้เห็นถึงข้อดีในการลงทุนกับ กบข.ต่อไป พร้อมทั้งแนะนำสมาชิกวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Call Center 1179 หรือแอปพลิเคชั่นของ กบข. ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิกทั้งสิ้น 1.2 ล้านราย มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิราว 6.8 แสนล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นส่วนของสมาชิก 4.8 แสนล้านบาท ส่วนที่เหลือกว่า 1.9 แสนล้านบาทเป็นของรัฐที่ตั้งสะสมไว้

ทั้งนี้ สำหรับเหตุที่อาจมีสมาชิกข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ซึ่งรับราชการหรือสมัครเป็นสมาชิก กบข.ก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540 จะลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.นั้น เนื่องจากระหว่างนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ...(Undo) ซึ่งน่าจะมีสมาชิกประสงค์ใช้สิทธิ์ Undo ตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น และสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้จนถึงวัน ที่ 30 มิ.ย. 2558 ในกรณีของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด และจนถึง 30 ก.ย. 2558 สำหรับข้าราชการ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ "กบข."ลั่นสภาพคล่องปึ้ก ชิลสมาชิกถอน2แสนคน

สิทธิต่างๆของสมาชิกกบข.1---
สิทธิต่างๆของสมาชิกกบข.2---