เอาจริง! "กยศ." ออกประกาศจ้าง "บริษัททวงหนี้" เช็คบิลผู้กู้-เด็ดขาดถึงขั้น "ขายทอดตลาด"

เอาจริง! "กยศ." ออกประกาศจ้าง "บริษัททวงหนี้" เช็คบิลผู้กู้-เด็ดขาดถึงขั้น "ขายทอดตลาด"
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

ปัญหาการไม่จ่ายเงินกู้คืน นับเป็นปัญหาสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เนื่องจาก กยศ.เป็นกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมไปใช้เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา เงินที่นำมาหมุนเวียนให้กู้เป็นเงินที่ต้องได้รับคืนจากผู้กู้รายเก่า เมื่อรุ่นพี่ที่ยืมเงินไปแล้วไม่คืน น้องๆรุ่นต่อมาไม่สามารถยืมเงินเพื่อการศึกษาได้

โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา กยศ. มียอดที่ครบชำระหนี้ประจำปีรวม 5 หมื่นล้านบาท แต่มีผู้กู้ชำระหนี้เพียง 25,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียงร้อยละ 50 ของยอดชำระทั้งหมดเท่านั้น

และในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 นี้ เป็นปีแรกที่กยศ.ถูกตัดงบประมาณมากที่สุด จากที่ตั้งของบฯไป จำนวน 23,500 ล้านบาท แต่ถูกปรับลดงบฯจำนวน 6,700 ล้านบาท ทำให้เหลืองบฯเพียง 16,800 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ในปีการศึกษา 2557 กองทุนไม่สามารถคงเป้าหมายผู้กู้ยืม กยศ.ทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้

และเนื่องจากมีผู้กู้ยืมที่ศาลได้มีคำพิพากษาให้ชำระหรี้คืนกองทุนฯ แต่ผู้กู้และผู้ค้ำประกันไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา ทางกยศ.จึงมีความจำเป็นต้องว่าจ้างสืบทรัพย์ และบังคับคดีกับผู้กู้ยิมและผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นจำเลยตามคำพิพากษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหนี้เหล่านั้น

ซึ่งภาระหน้าที่ของบริษัทเหล่านี้ มีทั้งการสืบทรัพย์, การออกคำบังคับ, หมายบังคับ, ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี, ยึดทรัพย์ และขายทอดตลาด