สวัสดีหุ้นยามเช้า : 13/03/2012 แค่พักตัวระยะสั้นในกรอบขาขึ้น ยิ่งลงยิ่งน่าซื้อ