อีก 10 ปี จีนขึ้นแท่นเจ้าพ่อเศรษฐกิจโลก

อีก 10 ปี จีนขึ้นแท่นเจ้าพ่อเศรษฐกิจโลก
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการไทยประเมินว่าภายใน 10 ปี เศรษฐกิจจีนจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นับเป็นโอกาสของธุรกิจไทย โดยเฉพาะภาคบริการ อย่างไรก็ตาม เลขาธิการอาเซียน แสดงความเป็นห่วงว่าไทยจะไม่ได้รับประโยชน์จากกรอบการค้าอาเซียน-จีนอย่างเต็มที่ หากไทยไม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และเสี่ยงต่อการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

นายสมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันปัญญาภิวัฒน์ คาดว่า จีดีพีจีนจะมีมูลค่ามากกว่าจีดีพีสหรัฐ โดยปัจจุบัน จีดีพีจีนมีมูลค่ากว่า 7,000,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 217 ล้านล้านบาท คิดเป็นครึ่งหนึ่งของจีดีพีสหรัฐ ในระยะ 5 ปีข้างหน้า สัดส่วนของคนเมืองในจีน จะเติบโตเป็นร้อยละ 55 สะท้อนได้ว่ากำลังซื้อของจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ภาคบริการจึงมีแนวโน้มขยายตัวสูง ขณะเดียวกัน จีนมีนโยบายลงทุนเพิ่ม โดยเฉพาะในอาเซียน

สอดคล้องกับนาย สวี ฮู้ ปิง เลขาธิการสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แห่งประเทศจีน ที่ระบุว่า ในแผน 5 ปี ฉบับที่ 12 ของจีน ได้ระบุถึงการโยกย้ายองค์กรธุรกิจมาลงทุนในอาเซียน นอกจากนี้ เสนอให้จัดตั้งกองทุนอาเซียน - จีน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านระบบการเงิน

แม้มีการประเมินว่าการค้าอาเซียน - จีน จะส่งประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะไทย ซึ่งตั้งอยู่จุดศูนย์กลาง แต่นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กลับเป็นห่วงว่าไทยจะไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากระบบการศึกษาไม่ได้เตรียมพร้อมในเรื่องดังกล่าว

 

ขอบคุณข้อมูล ThaiPBS