ก.เกษตรแจงชาวนาลดต้นทุนคาด15กค. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ก.เกษตรแจงชาวนาลดต้นทุนคาด15กค. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ก.เกษตรฯ เดินหน้า ชี้แจง ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร เฉลี่ยไร่ละ 432 บาท หลังไม่มีการแทรกแซงราคา ขณะที่ วันที่ 15 ก.ค.นี้ เริ่มขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวนาได้ คาดมีจำนวน 3.7 ล้านครัวเรือนร่วม

ในงานสัมมนาเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนนโยบายโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบาย คสช. นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า แนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรปีนี้จะเน้นการลดต้นทุนการผลิตแทนมาตรการแทรกแซงราคา เพราะใช้งบประมาณจำนวนมากและส่งผลต่อกลไกตลาด

สำหรับแนวทางในการช่วยเหลือชาวนาในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ปี 2557/58 โดยลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตและบริการ เฉลี่ยไร่ละ 432 บาท ในจำนวนนี้แบ่งเป็นปุ๋ยเคมี 40 บาท/กระสอบ, สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 20 บาท/ไร่, เมล็ดพันธุ์ 122 บาทต่อไร่ และค่าบริการรถเกี่ยวข้าว 50 บาท/ไร่ ค่าเช่านา 200 บาท/ไร่ ทำให้ต้นทุนชาวนาอยู่ที่ 4,358 บาท/ไร่ จากเดิมไร่ละ 4,787 บาท

 

ก.เกษตรคาด15ก.ค.ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวนา

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า กรมจะมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรฤดูกาลใหม่ได้ประมานวันที่ 15 ก.ค.นี้ โดยจะมีการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนให้รวดเร็วขึ้น จากเดิม 30-45 วัน เป็น 10 วันและเกษตรกรจะได้ใบรับรองเร็วขึ้น โดยจะมีการตรวจสอบเข้มงวดมากขึ้น ทั้งก่อนและหลังการขึ้นทะเบียน คาดว่า จะมีชาวนา 3.7 ล้านครัวเรือน มาขึ้นทะเบียน

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเสริมในการให้ความช่วยเหลือหลังการลดต้นทุนการผลิตคือการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกร 150 บาท/ไร่ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 6 เดือน วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับราคาข้าวฤดูกาลใหม่ คาดว่าราคาจะอยู่ที่ตันละ 8,500 - 9,000 บาท


 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!