เปิดตัวร้านไวน์สุขุมวิท ผู้บริหาร ทีโอที ควักครึ่งล้าน จัดประชุมตามงาน 3 จี

เปิดตัวร้านไวน์สุขุมวิท ผู้บริหาร ทีโอที ควักครึ่งล้าน จัดประชุมตามงาน 3 จี

เปิดตัวร้านไวน์สุขุมวิท ผู้บริหาร ทีโอที ควักครึ่งล้าน จัดประชุมตามงาน 3 จี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เปิดตัวร้านไวน์ชื่อดัง ย่านสุขุมวิท สถานที่จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการทีโอที 3 จี พบขึ้นชื่อเรื่องเครื่องดื่มไวน์ จัดงาน 4 ครั้งติดในเดือนเดียว เผยยอดเงินค่าใช้จ่ายแค่ 3 ครั้ง ทะลุครึ่งล้าน

กำลังเป็นประเด็นร้อน สำหรับคนในบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ( สรท. ) ทีโอที ลุกขึ้นมาทวงถามความถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้เงินของคณะผู้บริหาร ในเรื่องต่างๆ เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ที่ดูเหมือนจะมากเกินความจำเป็น

ล่าสุด นอกเหนือจากค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า Golf-Co-ordinator และค่า Sport Co-ordinator ในคลับกอล์ฟสุดหรู วงเงินกว่า 1,238,307.40 บาท ที่ปรากฎอยู่ในหนังสือร้องเรียนที่ทำถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้เข้ามาตรวจสอบแล้ว

ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมพร้อมรับประทานอาหารนอกสถานที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการให้บริการToT 3 จี ที่ร้านอาหารย่านสุขุมวิท จำนวน 4 ครั้ง วงเงินหลายแสนบาท กำลังเป็นข้อมูลใหม่ที่ถูกขุดขึ้นมา เพื่อ "เขย่า" เก้าอี้ของคณะกรรมการ ทีโอที

"เมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มทุนที่ ทีโอที ต้องจ่ายไปกับการจัดประชุมดังกล่าว ที่มีวาระติดตามความคืบหน้าการให้บริการ ToT 3 จี ที่พบว่าผลประกอบกิจการ ToT 3จี ปรากฎว่ามีรายได้เพียง 300 ล้านบาท เท่านั้นเอง ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 1,727 ล้านบาท จึงเห็นได้ว่า การที่ ทีโอที จ่ายเงินดังกล่าว เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทร่วมทั้งผู้บริหารของทีโอที ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการใช้จ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพเลย ถือเป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไร้ประโยชน์" แหล่งข่าวจากสหภาพฯ ทีโอที ระบุ

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews .org ตรวจสอบพบหลักฐานใบแจงหนี้ / ใบวางวิล ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมพร้อมรับประทานอาหารนอกสถานที่ทั้ง 4 ครั้ง ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทีโอที ตามที่ปรากฎในหนังสือร้องเรียนต่อ ประธานกรรมการบริษัทฯ ของตัวแทนสหภาพฯ

พบข้อมูลชัดเจนในการจัดประชุม 3 ครั้งหลัก คือ

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 19.00 น. คิดค่าใช้จ่ายรวม 94,524.20 บาท

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 19.00 น. คิดค่าใช้จ่ายรวม 369,752.46 บาท

และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 19.00 น. คิดค่าใช้จ่ายรวม 178,227.76 บาท

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า การประชุมทั้ง 3 ครั้ง เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดือนเดียวกัน และเวลาเดียวกัน

ขณะที่ยอดเงินในการประชุมทั้ง 3 ครั้ง คิดรวมกันเป็นเงินกว่า 642,504.42 บาท

จากการตรวจสอบพบ ใบแจงหนี้/ใบวางบิล ทั้งสามใบ ที่แจ้งเข้าให้ ทีโอที เพื่อทำเรื่องขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการจัดประชุมดังกล่าว ปรากฎชื่อ บริษัท เซลลาร์ อีเลฟเวิน จำกัด เป็นผู้จัดทำ

ส่วนชื่อร้านอาหารที่ถูกใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม คือ "Cellar 11 Wine Bar&Bistro"

(ดูหลักฐานประกอบ)

 

 

 

 

ทั้งนี้ ร้าน Cellar 11 เป็นร้านหรูใจกลางเมือง ย่านสุขุมวิท ขึ้นชื่อในเรื่องของ "เครื่องดื่มไวน์" อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เซลลาร์ อีเลฟเวิน จำกัด

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท เซลลาร์ อีเลฟเวิน จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 71/1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบธุรกิจร้านขายอาหาร และเครื่องดื่ม ปรากฎชื่อ ว่าที่ ร.ต. กีรติ ประสานไทย, นาย มนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี, นาย อิทธิชัย เบญจธนสมบัติ , น.ส. องค์อร สมประสงค์ และ นาย อธิเบศร์ ตรีสุขี เป็นกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 มกราคม 2557 มีจำนวน 18 ราย ได้แก่

1.ว่าที่ ร้อยตรี กีรติ ประสานไทย จำนวน 950,000 หุ้น

2. นาย มนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี 300,000 หุ้น

3 .นาย อธิเบศร์ ตรีสุขี 250,000 หุ้น

4 .นาย ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ 200,000 หุ้น

5 .นาย พีรศักดิ์ ทองนรินทร์ 200,000 หุ้น

6 .นาย ฐิตกร อุษยาพร 150,000 หุ้น

7 .นาย อิทธิชัย เบญจธนสมบัติ 150,000 หุ้น

8 .นางสาว กฤษชนก ปัทมสันตยาสนธิ 100,000 หุ้น

9 .นางสาว ทิพย์ธิดา พัฒนพิบูล 100,000 หุ้น

10 .นาย บุญชัย ปัณฑุรอัมพร 100,000 หุ้น

11 .นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา 100,000 หุ้น

12 .นาย พูนยศ เธียไพรัตน์ 100,000 หุ้น

13 .นางสาว ภัทรลดา สง่าแสง 100,000 หุ้น

14. นาง วินิตา เจนวัฒนวิทย์ 100,000 หุ้น

15 .นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์ 100,000 หุ้น

16 .นางสาว องค์อร สมประสงค์ 100,000 หุ้น

17 .นาย อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ 100,000 หุ้น

18 .นางสาว ปนัดดา ตันติภาคย์ 50,000 หุ้น

ทั้งหมดนี่ คือข้อมูลเบื้องต้น ที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบจากเอกสารประกอบการเบืกจ่ายเงินส่วนนี้ ของผู้บริหาร ทีโอที

ส่วนเหตุผลว่าทำไม ผู้บริหาร ทีโอที ถึงเลือกร้านอาหารแห่งนี้ ที่ขึ้นชื่อ เครื่องดื่ม ไวน์ เป็นสถานที่จัดการประชุมติดตามคืบหน้าการให้บริการToT 3 จี ซึ่งค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่ซับซ้อน

แถมยังกำหนดเวลาเริ่มต้นการประชุม คือ 19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการพบปะสร้างสรรค์ ดื่มด่ำบรรยายกาศไวน์ เคล้าเสียงเพลงนั้น

ยังเป็นปริศนาที่จะต้องค้นหากันต่อไป

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก www.isaranews.org

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook