การเมือง ที่ไม่แน่นอน สะเทือน "เงินเดือน"

การเมือง ที่ไม่แน่นอน สะเทือน "เงินเดือน"
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

พิญช์พจี สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทาวเวอร์ วัทสัน (ประเทศไทย) เปิดเผยได้จัดทำผลสำรวจแนวโน้มทรัพยากรบุคคลและประเด็นท้าทายอุตสาหกรรมต่างๆ ในไทยช่วงไตรมาส 1

 

บริษัทที่มีพนักงาน 500 คนขึ้นไปเข้าร่วมกว่า 100 บริษัท

 

พบว่าภาพรวมการขึ้นเงินเดือนปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 5.4

 

ขณะที่ปี 2557 มีแนวโน้มขึ้นร้อยละ 6 เช่นเดียวกับปี 2558 มีแนวโน้มขึ้นร้อยละ 6

 

อัตราการขึ้นเงินเดือนที่สำรวจได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกับการขึ้นเงินเดือน 3-4 ปีที่ผ่านมา คืออยู่ที่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 6

 

โดยปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้นเงินเดือน ได้แก่ เศรษฐกิจ อัตราการว่างงาน จำนวนคนที่มีในตลาดกับความต้องการของนายจ้าง

 

อุตสาหกรรมเคมิคัลขึ้นเงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 6.2

 

รองลงมาคือ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทันสมัย อิเล็กทรอนิกส์ และโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นร้อยละ 6

 

ดึงค่าเฉลี่ยการขึ้นเงินเดือนรวมปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 6

 

ปัจจัยการเมืองไม่แน่นอน ขณะนี้มีผลต่อการขึ้นเงินเดือนปี 2558 แน่นอน เพราะเป็นปัจจัยกระทบเศรษฐกิจและการดำเนินงานของบริษัท แต่ผลกระทบแต่ละอุตสาหกรรมไม่เท่ากัน

 

และยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเดินไปทางไหน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!