อุตฯตั้งคณะพิจารณาข้อเสนออีโคคาร์2

อุตฯตั้งคณะพิจารณาข้อเสนออีโคคาร์2
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอเบื้องต้นอีโคคาร์ 2 ก่อนเสนอบอร์ดบีโอไอต่อไป

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 (Eco Car 2) ว่า ล่าสุด นายประเสริฐ บุญชัยสุข รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอเบื้องต้นโครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 แล้ว โดยมีผู้ประกอบการยานยนต์ ให้ความสนใจยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน จำนวน 10 ราย แบ่งเป็นค่ายรถยนต์เก่าที่เคยเข้าร่วมโครงการอีโคคาร์เฟส 1 5 ราย ได้แก่ นิสสัน, ฮอนด้า, มิตซูบิชิ, ซูซูกิ และโตโยต้า และค่ายรายใหม่ 5 ราย ได้แก่ เชฟโรเลต, ฟอร์ด, มาสด้า , โฟล์คสวาเกน และเอ็มจี คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 138,889 ล้านบาท รวมกำลังการผลิต 1.5 ล้านคัน  โดยคณะทำงานชุดนี้ จะพิจารณาข้อเสนอเบื้องต้นของโครงการอีโคคาร์เฟส 2 ของผู้เสนอโครงการแต่ละราย โดยพิจารณารายละเอียดในเรื่องข้อกำหนดคุณสมบัติด้านเทคนิคของรถยนต์ เงื่อนไขการผลิตของรถยนต์ การพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มาตรการด้านภาษี และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ตามหลักเกณฑ์ที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ และนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาถึงคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่อไป 

ทั้งนี้ คณะทำงานดังกล่าว มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน และผู้บริหารของ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นเลขานุการ โดยจะจัดประชุมนัดแรกในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557