พาณิชย์ จี้ ธุรกิจส่งงบการเงินให้ทัน 2 มิ.ย.นี้

พาณิชย์ จี้ ธุรกิจส่งงบการเงินให้ทัน 2 มิ.ย.นี้

พาณิชย์ จี้ ธุรกิจส่งงบการเงินให้ทัน 2 มิ.ย.นี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมพัฒนาธุรกิจฯ กำชับธุรกิจกว่า 500,000 รายทั่วประเทศ ส่งงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ทัน 2 มิ.ย.นี้

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีรอบปีบัญชี 2556 นำส่งงบการเงินต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 โดยกรมฯ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ติดต่อ โดยลดจำนวนงบการเงินที่ต้องนำส่งเหลือเพียงชุดเดียวทั่วประเทศ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำส่งงบการเงินได้ 2 ช่องทาง คือ ทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ และนำส่งด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั่วประเทศ

โดยผู้ประกอบธุรกิจ จะต้องนำส่งงบการเงิน ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนหรือพ้นกำหนด กรมฯ จะส่งดำเนินคดีทุกราย ซึ่งจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับสูงสุดตามที่กฎหมาย

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ได้ที่ www.dbd.go.th และสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4370, 0-2547-4385 หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook