ส.โรงงานน้ำตาลเผยอ้อยปีนี้ดีสุดประวัติการณ์

ส.โรงงานน้ำตาลเผยอ้อยปีนี้ดีสุดประวัติการณ์

ส.โรงงานน้ำตาลเผยอ้อยปีนี้ดีสุดประวัติการณ์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เผย คุณภาพอ้อยปีนี้ดีสุด ในประวัติการณ์หลังค่า C.C.S. พุ่ง เชื่อเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และสันทนาการ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ภาพรวมผลผลิตอ้อยเข้าหีบ ประจำฤดูการผลิตปี 56/57 หลังเปิดหีบมา 149 วัน มีอ้อยเข้าหีบ 103.20 ล้านตันอ้อย เป็นไปตามคาดการณ์ปริมาณอ้อยเข้าหีบของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ค่าความหวานในอ้อย หรือ C.C.S. มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 12.55 C.C.S. ซึ่งสูงที่สุด ในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย จากเดิมที่ค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ 10-11 C.C.S. เท่านั้น ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ จะมีรายได้จากการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นอีก 54 บาทต่อทุก 1 C.C.S. ต่อตันอ้อย ที่ปรับขึ้นจากค่าอ้อยขั้นต้น 900 บาทต่อตัน ที่กำหนดค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ 10 C.C.S.

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook