ลดงบ!! กยศ. นศ.ใหม่ 6,400 อาจชวดกู้เรียน

ลดงบ!! กยศ. นศ.ใหม่ 6,400 อาจชวดกู้เรียน

ลดงบ!! กยศ. นศ.ใหม่ 6,400 อาจชวดกู้เรียน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยว่า ที่ประชุม ธปท.ได้หารือกรณีการถูกปรับลดงบประมาณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 6,700 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาใหม่ปีนี้ที่ฐานะยากจนแต่ได้รับการคัดเลือกประมาณ 6,400 คน ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ยันจะเร่งหาแนวทางในการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ก่อนที่จะเปิดภาคเรียน

สำหรับแนวทางการดำเนินการในการช่วยเหลือนั้น เบื้องต้นจากการหารือในที่ประชุม สรุปได้ว่า ควรเร่งให้ผู้กู้ยืมรายเก่าชำระคืนเงินกู้เพื่อนำกลับมาหมุนเวียนให้ผู้กู้รายใหม่ รวมถึงการให้ทางมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อหารายได้มาเสริมอีกทาง

นอกจากนี้ทางทปอ.ยังมีมติเห็นชอบกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรง ที่จะให้ดำเนินการหลังจากที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว เพื่อให้เด็กได้เรียนจนจบการศึกษา และหากจะมีการใช้ข้อสอบมาคัดเลือกเด็กเข้าเรียนจะต้องใช้ข้อสอบกลาง และนำคะแนนไปยื่นได้ทุกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เด็กจะได้สอบแค่ครั้งเดียวโดยไม่ต้องเสียเวลาในการวิ่งรอกสอบหลายๆครั้ง