วิฑูรย์เผยก.อุตฯ เร่งยกระดับผลิตภัณฑ์รับAEC

วิฑูรย์เผยก.อุตฯ เร่งยกระดับผลิตภัณฑ์รับAEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตสาหกรรม รุดจัดงานมหกรรมคุณภาพแห่งชาติ ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ AEC

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเปิดงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 งานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 25 และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2557 ว่า การเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ส่งผลให้ระบบการค้าเสรีมีการแข่นขันสูง ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ภาคอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องพัฒนาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่กับการลดต้นทุน ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ โดยการจัดงานดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน นำเสนอกิจกรรมของกลุ่มคุณภาพ เป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาคุณภาพงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงานที่ผ่านมา มีกลุ่มคุณภาพจากภาคอุตสาหกรรม ราชการและรัฐวิสาหกิจกว่า 10,000 กลุ่ม ที่สามารถพัฒนาด้านสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ