พาณิชย์ฯ ดันข้าวหอมมะลิไทยหวังยกระดับมาตรฐาน

พาณิชย์ฯ ดันข้าวหอมมะลิไทยหวังยกระดับมาตรฐาน
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยกระทรวงพาณิชย์ผลักดันข้าวหอมมะลิไทยชนิดพิเศษ หวังยกระดับมาตรฐานและดึงให้มีราคาสูงขึ้น

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 โดยได้แบ่งข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออกเป็น 2 ชั้นตามปริมาณข้าวหอมมะลิไทย คือ ข้าวหอมมะลิไทยชนิดพิเศษ ต้องมีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 โดยปริมาณมาตรฐานดังกล่าวถือเป็นมาตรฐานใหม่และเป็นมาตรฐานขั้นดีที่สุด สำหรับข้าวหอมมะลิไทย แต่มาตรฐานที่กำหนดไว้เดิม ยังคงให้มีไว้ต่อไป โดยต้องมีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 โดยปริมาณ

สำหรับการกำหนดมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยใหม่ในครั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยให้สูงขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคในหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง จีน ที่ต้องการบริโภคข้าวหอมมะลิไทยชนิดพรีเมี่ยมหรือมีคุณภาพดี แม้ราคาสูงก็ตาม

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!