กสอ.ลงนามMOUพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

กสอ.ลงนามMOUพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

กสอ.ลงนามMOUพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กสอ. ลงนามความร่วมมือเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย หลังเผชิญปัญหาอุปสรรคสูญเสียขีดความสามารถแข่งขัน

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลายปีที่ผ่านมาด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งโดยรวมแล้วอุตสาหกรรมแฟชั่นได้ประสบปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหลายด้าน อาทิ ข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน ขาดการพัฒนานักออกแบบอย่างต่อเนื่อง ขาดการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการผลิต ขาดการสร้างความแตกต่าง จึงส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะ จีน อินเดีย และประเทศในอาเซียน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทย ปี 2556 อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 227,000 ล้านบาท/ปี อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า 53,000 ล้านบาท/ปี อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 206,000 ล้านบาท/ปี รวมมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 486,000 ล้านบาท/ปี จ้างงานรวมกว่า 3 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม กสอ. ได้จัดงานลงนามความร่วมมือร่วม "โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย" กับหน่วยงานร่วม อาทิ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สำนักพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย และสมาคมรองเท้าไทย เป็นต้น ตลอดจนจัดแสดง นิทรรศการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการหลากหลายตราสินค้าสัญชาติไทย จากทั้ง 3 อุตสาหกรรม กว่า 20 แบรนด์ อาทิ เช่น Sea Star, Leather, Devy, Ferrani, Patnasilp เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับชม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook