ตู้เซฟ“นิวัฒน์ธำรง”ทองคำแท่งเมียหนัก 585 บาท-เครื่องเพชร 27 รายการ

ตู้เซฟ“นิวัฒน์ธำรง”ทองคำแท่งเมียหนัก 585 บาท-เครื่องเพชร 27 รายการ

ตู้เซฟ“นิวัฒน์ธำรง”ทองคำแท่งเมียหนัก 585 บาท-เครื่องเพชร 27 รายการ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดตู้เซฟ “นิวัฒน์ธำรง"ชมเครื่องประดับ "หลังบ้าน" 27 รายการ 6.7 ล้านบาท ทองคำแท่งหนัก 585 บาท 11.4 ล้าน นาฬิกาเรือนละ 3 แสน

ในการแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ช่วงเข้ารับตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รอบล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา 

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล และนางบุณย์พัชรี บุญทรงไพศาล คู่สมรส แจ้งว่ามีรายการทรัพย์สินอื่น ที่มีมูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป ไว้จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 

1. เครื่องประดับ จำนวน 27 รายการ มูลค่า 6,700,000 บาท 

2. ทองคำแท่ง หนัก 585 บาท มูลค่า 11,436,750 บาท (ระบุได้มาช่วงปี 52-55)

3. อาวุธปืน รีวอลโว่ขนาด.22 จำนวน 1 กระบอก มูลค่า 80,000 บาท 

4. นาฬิกา 1 เรือนมูลค่า 300,000 บาท 

 

ทั้งนี้ นายนิวัฒน์ธำรง ระบุว่าทรัพย์สินดังกล่าว เป็นของตนเองจำนวน 300,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นของคู่สมรส 18,216,750 บาท

รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 18,516,750 บาท 

จากการตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินช่วงเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555

นายนิวัฒน์ธำรง แจ้งต่อ ป.ป.ช. ว่ามีทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไปไว้ จำนวน 4 รายการเช่นกัน ได้แก่ 

1.เครื่องประดับจำนวน 27 รายการ ระบุมูลค่า 6,700,000 บาท 

2. ทองคำแท่ง หนัก 62 บาท มูลค่า 15,625,000บาท 

3. อาวุธปืน รีวอลโว่ขนาด.22 จำนวน 1 กระบอก มูลค่า 80,000 บาท 

4. นาฬิกา 2 เรือนมูลค่า 300,000 บาท

จากการเปรียบเทียบจำนวนและราคาทรัพย์สินอื่นที่แจ้งไว้ทั้งสองครั้ง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในทรัพย์สิน 2 รายการ คือ 

1. นาฬิกา หายไปจำนวน 1 เรือน แต่แจ้งมูลค่า 300,000 บาท เท่าเดิม 

2. ทองคำแท่ง มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาจากเดิม 523 บาท แต่มูลค่าแค่ 4,189,250 บาท

ทั้งนี้ นายนิวัฒน์ธำรง ระบุหมายเหตุในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่แจ้งต่อป.ป.ช. ช่วงพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต่อ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เกี่ยวกับราคาทองคำแท่ง หนัก 585 บาท ว่า “ หมายเหตุ ราคาซื้อทองคำแท่งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 (ทองคำแท่ง 1 บาท เท่ากับ 19,500.00 บาท)"   

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า ในช่วงเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. วันที่ 2 ส.ค.2554 นายนิวัฒน์ธำรง ระบุว่า นางบุณย์พัชรี มีทรัพย์สินทั้งหมด 130,512,908.65 บาท

ในจำนวนนี้มีทองคำแท่ง 4 แท่ง หนักแท่งละ 50 บาท (รวมน้ำหนัก 200 บาท) มูลค่า 5,200,000 บาท ระบุว่าได้มาเดือนมิ.ย.2554 (ช่วงก่อนรับตำแหน่ง ส.ส.)

ต่อมาช่วงพ้นตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 1 ก.พ. 2555 นายนิวัฒน์ธำรงยื่นบัญชีฯระบุว่า นางบุณย์พัชรี มีทรัพย์สินทั้งหมด 129,882,097.67 บาท

ในจำนวนนี้ทองคำแท่ง หนัก 62 บาท มูลค่า 15,625,000 บาท ระบุว่าได้มาระหว่างปี 2552-2554 

วันที่ 31 ม.ค.2556 นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ยื่นบัญชีฯพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ครบ 1 ปีระบุว่า

นางบุณย์พัชรี คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งหมด 130,839,276.18 บาท ในจำนวนนี้เป็นทองคำแท่ง หนัก 585 บาท มูลค่า 13,279,500 บาท ระบุว่าได้มาระหว่างปี 2552-2555

น่าสังเกตว่าในการยื่นบัญชีฯครั้งที่ 2 กรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 1 ก.พ. 2555 นางบุณย์พัชรีมีทองคำแท่งหนัก 62 บาท แต่แจ้งมูลค่าสูงถึง 15,625,000 บาท (คิดอัตราบาทละ 252,016 บาท) ขณะที่การยื่นบัญชีฯครั้งที่ 3 มีทองคำแท่ง หนัก 585 บาท แจ้งมูลค่าเพียง 13,279,500 บาท (คิดอัตราบาทละ 22,700 บาท) ทั้งๆที่ในการยื่นบัญชีฯครั้งที่ 3 มีทองคำแท่งหนักถึง 585 บาทมากกว่าครั้งที่สองถึง 523 บาท


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ ของ ตู้เซฟ“นิวัฒน์ธำรง”ทองคำแท่งเมียหนัก 585 บาท-เครื่องเพชร 27 รายการ