บีโอไอชวนต่างชาติลงทุนไทยการเมืองไม่กระทบ

บีโอไอชวนต่างชาติลงทุนไทยการเมืองไม่กระทบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บีโอไอ เดินหน้าชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ เน้นเข้าถึงบริษัทเป้าหมาย ชักชวนให้มาลงทุน หวังสร้างความมั่นใจบรรยากาศการลงทุนในไทย

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า การดำเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศในปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) ของบีโอไอ ยังเป็นไปตามแผนงานเดิมที่วางไว้ โดยในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557 ได้เดินทางไปชักจูงการลงทุนรวม 16 ครั้ง ครอบคลุมประเทศเป้าหมายได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ แคนาดา เป็นต้น ส่วนในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 (เมษายน - ตุลาคม 2557) บีโอไอจะเดินทางไปชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศที่เป็นเป้าหมาย เช่นเดิม รวม 35 ครั้ง เน้นการพบปะหารือรายบริษัทกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือทางการแพทย์ ยา ชิ้นส่วนอากาศยาน บริการมูลค่าเพิ่มสูง ไบโอเทคโนโลยี พลังงานทดแทน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจแก่นักลงทุนถึงความพร้อมของประเทศไทย และแนวทางปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในอนาคต ที่สำคัญ แม้สถานการณ์ภายในประเทศจะยังไม่ยุติ แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการผลิตในประเทศไทย และไม่ได้กระทบต่อนโยบายส่งเสริมการลงทุน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!