SIRIPพร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯพรุ่งนี้

SIRIPพร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯพรุ่งนี้

SIRIPพร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯพรุ่งนี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ พรุ่งนี้ ด้วยมูลค่ากองทุน 1,700 ล้านบาท

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (9 เม.ย.) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดย SIRIP ได้เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2557 จำนวน 170 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 1,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองที่ 2 ที่เข้าจดทะเบียนในปีนี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน

สำหรับกองทุน SIRIP ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (Freehold) ของโครงการอาคารสิริภิญโญ รวมทั้ง กรรมสิทธิ์ในสาธารณูปโภค งานระบบสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการอาคาร โดยรับโอนกรรมสิทธิ์ จากบริษัท ปภานัน จำกัด และมีบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โดยทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด สำหรับจุดเด่นของโครงการอาคารสิริภิญโญคือตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ทั้งนี้ SIRIP มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี หลัง IPO ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของ SIRIP 3 ลำดับแรก ได้แก่ ครอบครัวชุติมาวรพันธ์ ถือหน่วยลงทุน 48.97% สำนักงานประกันสังคม ถือหน่วยลงทุน 26.47% และบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุน 5.88%

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook