ปลัดคลังยืนยันชุมนุมการเมืองไม่กระทบเข้าเออีซี

ปลัดคลังยืนยันชุมนุมการเมืองไม่กระทบเข้าเออีซี
mcot

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงการคลัง แจงเวทีรัฐมนตรีคลังอาเซียน เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งขยายตัวร้อยละ 2.7 ยืนยันชุมนุมการเมืองไม่กระทบการเข้าเออีซี

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงในการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน ครั้งที่ 18 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย.ที่ผ่านมา ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของไทยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง และไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการรวมตัวภาคการเงินมานานแล้ว และมีแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ดังนั้น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยก็ยังขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง

ปลัดกระทรวงการคลัง ยังแจ้งที่ประชุมว่า การที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลดีในสาขาการส่งออก ดังนั้น แม้จะมีผลกระทบจากการเมืองภายในประเทศ แต่อุปสงค์ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศจี 3 จะสามารถขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.6 ในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีความเห็นสอดคล้องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ว่า การชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ (คิวอี) และผลกระทบจากความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายนั้น ยังเป็นปัจจัยที่น่าห่วงสำหรับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ แต่ด้วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในภาคการเงินและปริมาณเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ทำให้เศรษฐกิจไทยพร้อมรองรับความเสี่ยงดังกล่าว

สำหรับการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2558

 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!