กสิกรคาดสินเชื่อ SME ปีนี้โตแค่ 6-8%

กสิกรคาดสินเชื่อ SME ปีนี้โตแค่ 6-8%

กสิกรคาดสินเชื่อ SME ปีนี้โตแค่ 6-8%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสิกรไทย รับเริ่มพบลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ คาดสินเชื่อ SME ปีนี้ โตแค่ 6-8% ระบุ การขอสินเชื่อกิจการลดลง

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ในขณะนี้ทางธนาคารมีลูกค้า SME จำนวนหนึ่งที่มีรายจ่ายดอกเบี้ย และเงินทุนช้ากว่ากำหนด โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 หรือถ้าคิดเป็นยอดสินเชื่อ ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่ายังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย หากเปรียบเทียบกับสินเชื่อ รวมทั้งหมด 500,000 ล้านบาท โดยพบลูกค้าในกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมการค้าเกี่ยวเนื่องกับเกษตรรายอิเล็กทรอนิกส์แต่ทางธนาคารได้เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ รวมไปถึงการเข้าไปช่วยเหลือและยืดเวลาการชำระหนี้ เพราะสินเชื่อกลุ่มนี้ อาจกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ได้ แม้ว่า NPL ซึ่งไตรมาสแรกของทางธนาคารยังทรงตัวที่ร้อยละ 2.8 นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทำให้การขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการน้อยลง เช่นกัน ส่งผลให้ทางธนาคารปรับเป้าหมายในการขยายตัวของสินเชื่อ SME ลงเหลือเพียงร้อยละ 6-8 ภายใต้สมมุติฐาน GDP ขยายตัวร้อยละ 2 ซึ่งจากเดิมที่คาดว่าสินเชื่อจะโตร้อยละ 10.7