กสิกรคาดสินเชื่อSMEปีนี้โตแค่ 6-8%

กสิกรคาดสินเชื่อSMEปีนี้โตแค่ 6-8%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสิกรไทย รับเริ่มพบลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ คาดสินเชื่อ SME ปีนี้โตแค่ 6-8% ระบุการขอสินเชื่อกิจการลดลง ร่วม 6 หน่วยงาน จัดสินเชื่อพิเศษ ช่วยผู้ประกอบการแฟรนด์ชาย ตั้งเป้าสินเชื่อ1,000 ล.

นายพัชร สมะลาภา รองผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ในขณะนี้ทางธนาคารมีลูกค้า SME จำนวนหนึ่งที่มีรายจ่ายดอกเบี้ยและเงินทุนช้ากว่ากำหนดโดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 หรือคิดเป็นยอดสินเชื่อประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่ายังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยหากเปรียบเทียบกับสินเชื่อรวมทั้งหมด 500,000 ล้านบาท โดยพบลูกค้าในกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมการค้าเกี่ยวเนื่องกับเกษตรรายอิเล็กทรอนิกส์แต่ทางธนาคารได้เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อรวมไปถึงการเข้าไปช่วยเหลือและยืดเวลาการชำระหนี้เพราะสินเชื่อกลุ่มนี้อาจกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) ได้แม้ว่า NPL ซึ่งไตรมาสแรกของทางธนาคารยังทรงตัวที่ร้อยละ 2.8 นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทำให้การขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการน้อยลงเช่นกันส่งผลให้ทางธนาคารปรับเป้าหมายการขยายตัวของสินเชื่อ SME ลงเหลือเพียงร้อยละ 6-8 ภายใต้สมมุติฐาน GDP ขยายตัวร้อยละ 2 จากเดิมที่คาดว่าสินเชื่อจะโตร้อยละ 10.7

 

กสิกรไทยร่วม6หน่วยงาน จัดสินเชื่อพิเศษช่วย SME


นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ทางธนาคารได้มีการลงนามความร่วมมือกับ 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หอการค้าไทย สมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ และบริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เจ้าของลิขสิทธิ์ แฟรนไชส์และผู้ถือลิขสิทธิ์ แฟรนไชส์ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการให้ความรู้ คำปรึกษาและสิทธิ์โปรโมชั่นต่างๆในการให้สินเชื่อโดยเตรียมวงเงินสินเชื่อไว้กว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อให้บริการด้านสินเชื่อ K-SME  แฟรนไชส์ เครดิต หลากหลายรูปแบบรวมทั้งมีการประกันหลักประกันและไม่มีการค้ำประกัน โดยปัจจุบันทางธนาคารมีลูกค้ากลุ่ม แฟรนไชส์รวมทั้งสิ้น 477 ราย ยอดสินเชื่อรวมกว่า 1,256 ล้านบาท