คลังเสนอ ครม. ต่ออายุรถไฟ - เมล์ฟรี

คลังเสนอ ครม. ต่ออายุรถไฟ - เมล์ฟรี

คลังเสนอ ครม. ต่ออายุรถไฟ - เมล์ฟรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'ชัชชาติ' เผย คลังเสนอ ครม. ต่ออายุรถไฟ - เมล์ฟรี ชี้ หากได้รับอนุมัติเตรียมเสนอ กกต. ต่อ หวังทันสงกรานต์

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันนี้ ทางกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอแผนขยายระยะเวลามาตรการรถเมล์ รถไฟฟรี ที่จะหมดอายุลงในวันนี้ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ซึ่งหากที่ประชุมไม่มีการขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าว จะมีการหารือกับทางคณะกรรมการบอร์ดของทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อให้ใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานมาอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนไปก่อน เพื่อรองรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากไม่อยากให้ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดมาตรการดังกล่าว เนื่องจากค่าครองชีพยังคงอยู่ในภาวะสูง

อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมอนุมัติ จะมีการส่งเรื่องให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาต่อไป