บาดตาเซียน : 06/03/2012 ดีจริง ไม่จริง ไม่รู้ ดูตามเทคนิค ... (GSTEEL)