เอาใจคอหุ้น เปิด 5 หุ้นน่าถือ!!

เอาใจคอหุ้น เปิด 5 หุ้นน่าถือ!!

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หุ้นน่าถือ

เว็บไซด์ http://www.set.or.th/yourfirststock/ ได้คัดเลือกจากบจ.ที่มียอดกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องในช่วง 5 ปี (2551-2555) และ 9 เดือน ปี2556 เติบโตมากกว่า 9 เดือน ปี2555 และมีสภาพคล่องการซื้อขาย โดยทางทีมงาน"สนุก!มันนี่" ได้นำข้อมูล 5 หุ้นที่น่าถือ มาให้ผู้สนใจและผู้ที่จะคิดลงทุนได้ลองพิจารณากัน

 

1.ASK   บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)   

 

2.BIGC  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 

3.BJC   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

 

4.DCC   บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

 

5.HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สูตรการคำนวณ

- อัตราเงินปันผลตอบเแทน(Dividend Yield): มูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจำปี(ล่าสุด) / ราคาปิดของหุ้น *(จำนวนหุ้นสามัญ - จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน)

 

- อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (Turnover Ratio):ผลรวมปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลานั้น / ค่าเฉลี่ยปริมาณหุ้นที่จดทะเบียนกับ ตลท.ในช่วงเวลานั้น *100

 

-อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (P/E):ราคาปิดของหุ้นสามัญ + จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ / กำไรงวด 12 เดือนล่าสุด

 

-อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV):ราคาปิดของหุ้น *(จำนวนหุ้นสามัญ+จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ)- จำนวนหุ้นซื้อคืน / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

 

 

สนับสนุนข้อมูลโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ที่มา : SETSMART ณ 28 กุมภาพันธ์ 2557

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook