ฮือฮา!ขุนค้อน“สมศักดิ์”ปลดหนี้เกลี้ยง 200 ล้าน

ฮือฮา!ขุนค้อน“สมศักดิ์”ปลดหนี้เกลี้ยง 200 ล้าน

ฮือฮา!ขุนค้อน“สมศักดิ์”ปลดหนี้เกลี้ยง 200 ล้าน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวอิศรา ได้ทำสกู๊ป แกะรอยขุนค้อน“สมศักดิ์”ปลดหนี้เกลี้ยง 203 ล้าน ใน 2 ปี พบเคยติดแบงก์ 3 แห่งกว่า 160 ล้านช่วงปี 51 ล่าสุดหมดภาระ ส่วนที่ดิน 26 แปลง 255 ไร่ หาย เหลือแค่รถไถ เงินฝากล้านเศษ โดยมีเนื้อหาดังนี้

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีรับตำแหน่งส.ส. วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ระบุมีหนี้สินกว่า 200 ล้านบาท ล่าสุดไม่มีรายการดังกล่าวแล้ว

นายสมศักดิ์ ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินกรณีรับตำแหน่ง ส.ส. วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ระบุว่า มีทรัพย์สิน 140,782,113.81 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 100,397.57 บาท เงินลงทุน (หุ้น บริษัท สยามประกันชีวิต จำกัดในนามนายศรัณย์ ลิ้มหิรัญรักษ์ น้องเขย) 100,720,000 บาท ที่ดิน 26 แปลง เนื้อที่ 255-0-99 ไร่ มูลค่า 19,628,940 บาท บ้าน 1 หลัง มูลค่า 17,306,400 บาท รถยนต์ 3 คัน มูลค่า 1,000,000 บาท สินทรัพย์ของบุตร26,376.24 บาท หนี้สิน 203,579,428.74 บาท ได้แก่

1.หนี้เงินกู้จาก บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ยอดหนี้ 155,958,939.31 บาท

2. ธนาคารออมสิน ยอดหนี้ 16,542,483.70 บาท

3.บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ยอดหนี้ 31,078,005.73 บาท

เบ็ดเสร็จมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 62,797,314.93 บาท

ล่าสุดตอนพ่นตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 9 ธันวาคม 2556 นายสมศักดิ์แจ้งว่ามีทรัพย์สินเพียง 2 รายการ คือ เงินฝาก 1,421,215.72 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน และรถแทรกเตอร์มูลค่า 500,000 บาท

ไม่มีหนี้สิน

ก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์ ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ในช่วงพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ว่า มีรายได้เป็นเงินเดือนจากทางราชการ จำนวน 1,251,960 บาท มีทรัพย์สินรวม 42,360,863.55 บาท เป็นเงินฝาก 114,593.30 บาท ที่ดิน 22,418,950 บาท โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 18,806,400 บาท ยานพาหนะ 1 ล้านบาท และเงินฝากของบุตร 20,560.25 บาท

มีหนี้สินจากการกู้เงินสถาบันการเงิน 139,833,778.74 บาท ทำให้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 97,472,915.19 บาท

ในช่วงรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 25 ก.ย.2551 นายสมศักดิ์มีทรัพย์สิน 43,533,512.30 บาท หนี้สิน 163,558,059.50 บาท เบ็ดเสร็จมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 120,024,547.20 บาท

สำหรับนายศรัณย์ ลิ้มหิรัญรักษ์ เป็นเจ้าของธุรกิจบริการรักษาความสะอาด ชื่อบริษัท 109 คอนเซ๊าท์ แอนด์ เซอร์วิส ในช่วงที่ผ่านมาได้รับว่าจ้างจากหน่วยงานรัฐอย่างน้อย 15 แห่ง รวมทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กว่า 31 สัญญา วงเงินกว่า 120 ล้านบาท


ขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา สามารถติดตามอ่านต่อได้ที่ http://www.isranews.org/investigative/invest-slide/item/27746-ham.html