สวัสดีหุ้นยามเช้า : 06/03/2012 ปรับพอร์ตจาก Global Play รอเข้าสะสม Domestic Play