“ออมสิน”ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี ดอกเบี้ย 3.0% ต่อปี

“ออมสิน”ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี ดอกเบี้ย 3.0% ต่อปี

“ออมสิน”ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี ดอกเบี้ย 3.0% ต่อปี
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารออมสิน เตรียมวาระครบรอบ 101 ปี ธนาคารออมสิน ชวนออมเงินกับ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี” ระยะเวลารับฝาก 11 เดือน ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. ถึงวันที่ 5 เม.ย.2557

รายงานข่าวจากฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันที่ดำเนินภารกิจสำคัญคือ มุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมการออม ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนี้ ในวาระที่ธนาคารออมสิน ครบรอบ 101 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2557 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากรูปแบบใหม่ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี” ระยะเวลารับฝาก 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 3.53 ต่อปี) เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2557

สำหรับเงินฝากประเภทนี้ เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท แต่สำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จะได้รับยกเว้นภาษี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท มีคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก

“เพื่อให้ผู้ฝากมีระยะเวลาในการวางแผนการออมอย่างต่อเนื่อง เพราะการออมในวันนี้จะมีใช้ในวันหน้า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันเพื่อการออม จึงพร้อมที่จะทำให้แผนการออมเงินช่วงนี้มีประสิทธิภาพและหลากหลายมากขึ้น พร้อมกับได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยโอกาสการออมสำหรับช่วงนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เนื่องในวาระครบรอบ 101 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2557 ที่จะถึงนี้ ธนาคารฯ จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ประชาชนผู้ออมเงินได้เลือกใช้บริการฝากเงินกับสถาบันการเงินที่มั่นคง แข็งแกร่ง และเป็นที่ไว้วางใจในทุกๆ ครั้งเมื่อออมเงิน”รายงานข่าว กล่าว