ลองดู!!เลขท้ายบัตรประชาชนเหมาะกับงานแบบไหน

ลองดู!!เลขท้ายบัตรประชาชนเหมาะกับงานแบบไหน

ลองดู!!เลขท้ายบัตรประชาชนเหมาะกับงานแบบไหน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้"สนุก มันนี่" นำเรื่องการเลือกงานเลือกคนให้ตรงกับงาน มาลองพิจารณา โดยใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ เพื่อโยงเข้ากับธุรกิจด้วยการดูเลขจากบัตรประชาชน 13 หลัก  แต่ในการพิจารณาครั้งนี้จะใช้ตัวเลขหลักสุดท้ายมาใช้ในการตัดสินใจ ว่ากันว่างานในโลกนี้ หากได้คนที่มีบุญมีความสามารถที่ตรงกับงาน ก็ย่อมทำให้งานสำเร็จ ปัญหาเกี่ยวกับงานก็ย่อมมีน้อย สำหรับงานนั้นแบ่งออกได้เป็น 10 ประเภท และเกี่ยวข้องกับเลขต่างๆได้อย่างไรนั้น ลองไปดูกันครับ

 

1. งานการบริหารจัดการ งานสั่งการและควบคุม งานการกำกับดูแล ซึ่งแบบนี้ คนที่จะใช้งานมีได้เหมาะสมคือคนที่มีเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายเป็นเลข 1

 

2. งานบริการ เป็นงานที่ให้ความสุข ความสุขสันต์ จะต้องใช้คนที่มีเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายเป็นเลข  2

 

3. งานราชการ เป็นงานที่ใช้อำนาจที่มีแต่เป็นอำนาจที่ได้มาจากคนอื่น หัวหน้างานต่างๆ งานแบบนี้ ต้องใช้คนที่มีเลขบัตรประชาชนเลขท้ายเป็นเลข 3

 

4. งานซื้อมาขายไป งานที่เน้นการติดต่อสื่อสารการพูดคุย การเจรจาต่อรอง ต้องเป็นคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลข 4

 

5. งานการศึกษา งานเรียนรู้ งานสร้างประสบการณ์ งานแบบนี้ ต้องเป็นคนที่มีเลขประชาชนเลขท้ายเป็นเลข 5

 

6. งานที่ให้ความสุขใจ ธุรกิจอาหาร งานแบบนี้ต้องใช้คนที่เลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายเป็นเลข 6

 

7. งานซ่อมแซมบำรุง ปรับปรุงบำบัด งานแบบนี้ต้องเป็นคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลข 7

 

8. งานคิดแผนการ งานที่รับปรึกษา งานแหวกแนว งานสร้างสรรค์ต่างๆ งานแบบนี้ต้องเป็นที่มีเลขบัตรประชาชนเลขท้ายลงด้วยเลข 8

 

9. งานการกุศล งานสนับสนุนส่งเสริม งานเลขนุการ งานแบบนี้ ต้องใช้คนที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 9

 

10. งานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่เล่นหุ้น เล่นทองคำ งานแบบนี้ต้องคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลข 0


ไม่ทราบว่ามีใครลองดูเลขท้ายบัตรประชาชนแล้วตรงกับงานที่ตัวเองทำอยู่กันบ้าง แต่ก็เป็นเพียงเกร็ดความรู้เล็กน้อย ไม่สำคัญเท่ากับการขยัน และซื่อสัตย์ต่องานที่ตัวเองทำ แค่นี้ชีวิตในการทำงานก็ประสบความสำเร็จแล้ว ที่สำคัญอย่าลืม "งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข" ครับทุกท่าน