ครม. ศก.คาดปี 57 ขยายตัว 3-4 %

ครม. ศก.คาดปี 57 ขยายตัว 3-4 %

ครม. ศก.คาดปี 57 ขยายตัว 3-4 %
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ คาด ปี 57 ขยายตัวร้อยละ 3 - 4 มีปัจจัยเสี่ยง 4 ประการ ส่งออกอาจเพิ่มถึง 5%

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/ 2557 วันนี้ ที่ประชุมรับทราบเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2556 ขยายตัวร้อยละ 0.6 โดยในภาพรวม ยังถือว่าเศรษฐกิจไทย ยังมีเสถียรภาพ จากอัตราการว่างงานที่ต่ำร้อยละ 0.7 และอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 1.7 โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว เช่น 1. การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ลดลง 2. การลงทุนรวมทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ลดลง และ 3. รายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลง ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเช่น 1. การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 2. ความล่าช้าในการลงทุนภาครัฐ (2 ล้านล้านบาทและการบริหารจัดการน้ำ) 3. ความเชื่อมั่นของภาคเอกชน และ 4. การส่งออกของประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้หารือเกี่ยวกับเป้าหมายการส่งออกในปี 2557 โดยคาดว่า จะสามารถขยายตัวได้ ร้อยละ 5 ซึ่งจะต้องรักษาตลาดการส่งออกเดิมและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในคู่ค้าที่มีศักยภาพ เช่น จีน มาเลเซีย สิงค์โปร์ เป็นต้น สำหรับในการลงทุนจากต่างชาติ ที่อยู่ระหว่างขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ประมาณ 5 แสนล้านบาท นั้น BOI ได้รับคำตอบจาก กกต. ว่า การแต่งตั้งกรรมการ BOI สามารถดำเนินการได้ ส่วนการพิจารณาอนุมัติโครงการเป็นการใช้อำนาจของคณะกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องเสนอให้ กกต.เห็นชอบก่อน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook