องคมนตรีแนะใช้ปรัชญาศก.พอเพียงพัฒนาปท.

องคมนตรีแนะใช้ปรัชญาศก.พอเพียงพัฒนาปท.

องคมนตรีแนะใช้ปรัชญาศก.พอเพียงพัฒนาปท.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

องคมนตรี แนะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาประเทศ ให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กล่าวในงานสัมมนา อนาคตประเทศไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่า สถานการณ์การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนั้น เกิดขึ้นกับทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งในส่วนจากการที่ไม่พึ่งพาตนเอง และไม่บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาที่ไม่สมดุล ดังนั้น การคำนึงถึงนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง จะต้องมีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาอย่างจริงจัง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและสมดุลได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับข้อมูลในการสัมมนาครั้งนี้ ทางสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้จัดงาน จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเสนอให้กับรัฐบาลชุดใหม่ ใช้ประกอบการพิจารณาการจัดทำนโยบายประเทศ โดยให้ความสำคัญและน้อมนำปรัชญาพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสม ต่อกับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook